Avís legal

Per donar compliment amb la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la informació i de Comerç Electrònic, a continuació s’especifiquen les dades d’informació general sobre la titularitat d’aquesta Web:

PSC FEDERACIÓ X ALT PENEDÈS – GARRAF
Adreça: C/ Tossa de Mar, 20, Baixos
08720 Vilafranca del Penedès
BARCELONA
NIF: G-08564379

Agrupació de Ribes i Les Roquetes
Adreça: Av.Catalunya 14, bx 1
08810 Sant Pere de Ribes
BARCELONA
Tel: 93 814 23 45
ribesroquetes@socialistes.cat

Condicions d’us

L’usuari s’obliga a utilitzar la informació continguda en aquesta pàgina Web per les seves pròpies necessitats exclusivament i a no realitzar directa o indirectament cap tipus d’explotació comercial dels continguts i serveis als que tingui accés.

L’usuari tindrà dret a l’accés lliure i gratuït de la informació pública recollida a la Web, no obstant el partit es reserva el dret a restringir l’accés a determinades seccions i serveis del Portal. Es intenció del PSC oferir en tot moment una informació veraç i actualitzada. No obstant, aquesta informació pot contenir incorreccions tipogràfiques o inclús tècniques i el PSC no es responsabilitza de la idoneïtat de la informació continguda a la Web.

Enllaços

Aquesta Web pot oferir diferents enllaços amb d’altres pàgines Web de tercers, el contingut de les quals pot variar, de forma ràpida, per les característiques pròpies d’Internet. Per tant, el PSC no es fa responsable de les informacions, serveis i continguts en general d’aquestes pàgines Web de tercers.

La pàgina Web del partit és independent pel que no te cap control envers el contingut de les pàgines de tercers. Un enllaç amb qualsevol altre pàgina que no sigui del PSC no implica que aquest recolzi o accepti cap responsabilitat pel seu contingut o ús.

En el cas que el PSC tingués coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que remeten aquests enllaços fos il·lícita, constitutiva de delicte o que pugui lesionar bens o drets de tercers susceptibles d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir l’enllaç corresponent a la major brevetat possible.

Utilització de Cookies

El PSC informa de la instal·lació de cookies en els sistemes dels usuaris. Les cookies són petits arxius de text que el navegador emmagatzema dins del disc dur de cada usuari. Quan l’usuari navega a través de la pagina Web del partit, el servidor podrà reconèixer la cookie i proporcionar informació sobre les últimes visites.

La majoria dels navegadors admeten l’ús de cookies de manera automàtica, però l’usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat a la pantalla de l’ ordinador sobre la recepció de cookies i, d’aquesta manera, impedir la seva instal·lació en el disc dur. Més informació

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Els drets relatius a la propietat industrial i intel·lectual (com poden ser les marques, logotips, texts, fotografies, icones, imatges, etc., així como el disseny gràfic i demés elements de software continguts en la present pàgina Web), són propietat del PSC. Per tant, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial protegits per la legislació espanyola e internacional.

Sense la prèvia autorització escrita del PSC, no està permès utilitzar, reproduir, transmetre, manipular, així como qualsevol ús que excedeixi de la utilització necessària per la visita de la pàgina i l’ús dels serveis oferts.

L’accés als serveis subministrats no suposa per part del partit renuncia, transmissió, ni cessió total o parcial dels drets derivats de la propietat intel·lectual i industrial, ni atribueix drets d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia i expressa autorització per escrit dels respectius titulars d’aquests drets, sens perjudici del dret de visualització i obtenció de còpia privada de seguretat d’aquests continguts, sempre que aquest dret s’exerciti segons els principis de bona fe i sempre que es mantingui inalterada la propietat intel·lectual i industrial del titular d’aquests drets, s’utilitzin sense fins comercials i exclusivament per informació personal de l’usuari.

La responsabilitat derivada de l’ús de materials protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta pàgina correspondran exclusivament a l’usuari.

Confidencialitat i Protecció de Dades

La informació rebuda pel PSC a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat. Als efectes del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el PSC informa a l’usuari de que les dades personals que es puguin facilitar a través dels formularis Web són incorporades en el fitxer WEB DEL PSC titularitat de la pròpia entitat amb la finalitat d’atendre adequadament les sol·licituds dels usuaris.

El PSC podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats del partit que puguin resultar del seu interès.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la Llei l’usuari pot dirigir-se per escrit al PSC, indicant Ref. Protecció de dades o bé, per correu electrònic a lopd@psc.cat., acreditant sempre degudament la seva identitat.

Seguretat en el tractament, procediment informàtic i custodia de dades: El PSC declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals conforme al Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament que desenvolupa la Llei Orgànica 15/199 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal us, alteració, accés no autoritzat i robo de les dades facilitades pels usuaris, sens perjudici d’informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Ètica i responsabilitat de l’usuari de la pàgina Web corporativa

El PSC no serà en cap cas responsable de l’ús de la Web Corporativa que realitzi l’usuari.

L’usuari s’abstindrà de portar a terme qualsevol conducta en l’ús de la Web corporativa o dels recursos posats a la seva disposició que vagi en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial del PSC o de tercers, que vulneri l’honor, la intimitat personal o familiar o la imatge a tercers, o que siguin il·lícits o vagin en contra de la moralitat i deixarà en tot cas indemne al partit davant de qualsevol reclamació, judicial o extrajudicial, que es presenti com a conseqüència d’aquest ús.

L’usuari s’abstindrà de portar a terme per qualsevol mitjà la destrucció, alteració, inutilització o danys de les dades, programes o documents electrònics que pertanyin l partit, així com la introducció o difusió a la xarxa de programes, virus, applets, o qualsevol instrument físic o electrònic que causin qualsevol tipus d’alteració a la xarxa, en el sistema, o en els equips de tercers.

Llei aplicable – Jurisdicció

La resolució de qualsevol controvèrsia o divergència relacionada amb aquesta Web es regirà per la legislació espanyola, i amb competència els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Vilafranca del Penedès.